Sportvoorzieningen

Evenementenhal Op Roakeldais is zeer geschikt voor allerlei sportactiviteiten, o.a.

•     Tennis
•     Volleybal
•     Voetbal
•     Bowls
•     Korfbal
•     Badminton

Voorwaarden sport

Een ieder dient zich te houden aan de huisregels van de stichting Evenementenhal Op Roakeldais.
De stichting noch de vrijwilligers/beheerders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade van en aan uw eigendommen.
Verlenging van abonnementen en passe-partouts geschiedt NIET stilzwijgend. Er dient opnieuw een aanmeldingsformulier te worden ingevuld. Losse baanhuur dient voor het betreden van de baan te zijn voldaan.
Bij aanmelding door minderjarigen dient één van de ouders/voogden het aanmeldingsformulier te ondertekenen.
Incidenteel gebruik voor meer dan twee uur dient vooraf te worden besproken. De toegezonden nota geldt tevens als bevestiging en dient binnen 14 dagen voor het gebruik van de hal te worden voldaan.
Incidentele huur dient contant te worden betaald.
Bij annulering wordt 10% van het bedrag in rekening gebracht of niet geretourneerd.
Het is niet toegestaan de sporthal te betreden met buitenschoenen of sportschoenen met zolen die sporen op de vloer achterlaten.
Het is niet toegestaan in de kleedkamers en sporthal te roken en/of consumpties te nuttigen.
De stichting Evenementenhal Op Roakeldais en haar vertegenwoordigers hebben het recht personen de toegang tot de hal te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.
De stichting Evenementenhal Op Roakeldais behoudt zich het recht voor enkele keren per seizoen evenementen te organiseren waardoor er uren niet gesport kan worden. De stichting biedt gelegenheid deze uren later in te halen.